วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

นัยอันล้ำลึกของคำว่า “ขอบคุณ”


   แก้วที่คว่ำอยู่กลางสายฝนต่อให้ฝนตกกระหน่ำทั้งคืน
ก็ไม่อาจเต็มไปด้วยน้ำคนที่ไม่ยอมเปิดใจเรียนรู้
ต่อให้คลุกคลีอยู่กับนักปราชญ์ทั้งคืนทั้งวันก็ยังโง่เหมือนเดิม
นัยอันลึกล้ำของคำว่า "ขอบคุณ"
 • ขอบคุณความไม่รู้ ที่ทำให้รู้วิธีลุกขึ้นสู้
 • ขอบคุณความยากจน ที่ทำให้เป็นคนมุมานะ
 • ขอบคุณความล้มเหลว ที่ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญ
 • ขอบคุณความผิดพลาด ที่ทำให้ฉลาดยิ่งกว่าเดิม
 • ขอบคุณความริษยา ที่ทำให้กล้าสร้างสรรค์สิ่งใหม่
 • ขอบคุณคำวิพากษ์วิจารณ์ ที่ทำให้ผลิบานอย่างไร้ข้อตำหนิ
 • ขอบคุณความไม่รู้ ที่ทำให้รู้จักครูที่ชื่อประสบการณ์
 • ขอบคุณความผิดหวัง ที่ทำให้ตั้งสติเพื่อลุกขึ้นมาใหม่
 • ขอบคุณศัตรูที่แกร่งกล้า ที่ทำให้รู้ว่าเรายังไม่ใช่มืออาชีพ
 • ขอบคุณคอรัปชั่น ที่ทำให้เราอยากสร้างสรรค์การเมืองใหม่
 • ขอบคุณความป่วยไข้ ที่ทำให้เราตั้งใจดูแลสุขภาพ
 • ขอบคุณความทุกข์ที่ ทำให้เรารู้ว่าความสุขมีค่าแค่ไหน
 • ขอบคุณความพลัดพราก ที่ทำให้เราสละจากความยึดมั่น 
 • ขอบคุณเพลิงกิเลส ที่ทำให้เรามีเหตุอยากถึงพระนิพพาน
 • ขอบคุณความตาย ที่ทำให้ฉากสุดท้ายของชีวิตสมบูรณ์...